Fokozott fahozamú új akácfajták, illetve fajtajelöltek faanyaga színének törzsön belüli változatossága

Diána CSORDÓS, Róbert NÉMETH

Kivonat


Kutatásunk célja a fokozott fahozamú, új akác fajtajelöltek színvizsgálata volt. Munkánk során különböző kelet-magyarországi termőhelyről származó új akác fajtajelöltek faanyagát vizsgáltunk meg. A színkoordináták meghatározása a nemzetközileg elfogadott CIELab rendszerben történt. Kimutattuk, hogy a fajtajelöltek faanyagát nagy színbeli változékonyság jellemezi. A vörös színezet értéke a kontroll mintákhoz képest többnyire növekedett. Az irodalmi értékekhez képest eredményeink valamennyi színkoordináta esetében nagyobb szórást mutattak.


Kulcsszavak


színmérés; CIELab; akác; Robinia pseudoacacia L.; akác fajtajelöltek

Teljes szöveg:

PDF

Hivatkozásjegyzék


Horváth-Szováti E., Varga D. (2000) Az akác faanyag gőzölése során bekövetkező színváltozás vizsgálata. II. A 105, 110 es 115°C-on történő gőzölés eredményei, javaslat az ipari hasznosításra. Faipar 48(4):11-13

Jereb O. (1979) Erdőműveléstan I.. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

Molnár S, Bariska M (2005) Magyarország ipari fái Szaktudás Kiadó Ház Rt. Budapest.

Németh K. (1998) A faanyag degradációja. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.

Németh, R. (2008) Fokozott fahozamú nemesített akácfajták faanyaga fizikai, mechanikai és anatómiai jellemzőinek vizsgálata a termőhely függvényében. OTKA F046443. pp. 1-16. Kutatási zárójelentés.

S. Nagy L, Halász G. (2011) Tanulmányút a Kapusi erdőben.

Erdészeti Lapok. 146. (9) 272

Takáts P. (2004) Szárítás és gőzölés. NymE- FMK. Sopron. 112-119

Tolvaj L., Molnár S., Takáts P., Németh R. (2006) A bükk (Fagus silvatica L.) faanyag fehér- és színes gesztje színének változása a gőzölési idő és a hőmérséklet függvényében. Faipar. 54(2-3):15-20

Tolvaj L., Persze L., Lang E. (2013) Correlation between hue angle and lightness of wood species grown in Hungary. Wood Research. 58(1):141-146

Tolvaj L., Varga D. (2002) Az akácgőzölés színváltoztató hatása. Intarzia 6(6):19-22

Varga D., Németh R., Molnár S., Tolvaj L. (2009) Bükk (Fagus silvatica L.) faanyag színének homogenizálása gőzöléssel. Faipar 51(2):20-27

Németh J., Szánthó J. 2010. A klímaváltozás okozta szélsőséges termőhelyek kiszámítható energetikai hasznosítása kiemelkedő hozamú hazai fafajok új fajtáival. a SOSKLIMA KF.20-0024/2007 sz. projekt záró szakmai beszámolója. [2013. február 13.]
DOI: http://dx.doi.org/10.14602/WOODSCI.2015.1.26

Visszacsatolások

  • Jelenleg nincsenek visszacsatolások.ISSN 2064-9231

Creative Commons Licenc
A folyóiratban közölt művek a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használhatók.