Faipartörténeti kutatások

Sándor László TÓTH

Kivonat


 

 Az ipar történeti változásai után a faipar bemutatott területeinek és fejlődésének főbb jellemzőit foglalja össze a szerző. Áttekintést kapunk a 20. század második felében megjelent főbb faipartörténeti kiadványokról és megjelenési helyeikről. A kutatások intézményesített helye a Faipari Tudományos Egyesület, míg a legfontosabb közgyűjtemény a soproni Erdészeti, Faipari és Geodéziai Szakgyűjtemény lett. Az egyesület kiadásában emlékfüzetek jelennek meg a fafeldolgozás nagyjairól. Jelentős publicitási lehetőséget nyújtanak a történeti kutatások eredményeinek bemutatására a MTESZ évente megrendezett Tudomány-Technikatörténeti Ankétja, és annak kiadványai. Az ezredfordulótól számos fafeldolgozás-történeti előadás hangzott el az ankétokon a különböző fatermékekről, azok történetéről; nevezetesen az ajtókról, ablakokról, az ácsolt és hajlított bútorokról, fűrészmalmokról, gyufáról, hordókról, kocsikról, négy szakavatott előadó tolmácsolásában. Olyan 18. és 19. századi, majd 20. század eleji kiemelkedő személyiségek, dinasztiák szerepeltek az előadásokon, mint a kocsigyártó Kölberek, a bútorgyártó Lingelek, a hajlítottbútor-gyártó Thonetek, Gaul Károly szakoktató, valamint Thék Endre bútor- és zongoragyáros.


Teljes szöveg:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14602/WoodScience-HUN_2014_22

Visszacsatolások

  • Jelenleg nincsenek visszacsatolások.ISSN 2064-9231

Creative Commons Licenc
A folyóiratban közölt művek a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően használhatók.